کلیدواژه‌ها = گوه مالیاتی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تقاضای خانوار برای خدمات در ایران با تاکید بر گوه مالیاتی

دوره 6، شماره 21، زمستان 1383، صفحه 135-161

عباس سیدی ویند؛ ابراهیم حسینی نسب