کلیدواژه‌ها = روش حداکثر درست نمایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ساختار تقاضای واردات کشور کاربرد الگوی AIDS در دوره زمانی 1357-1381

دوره 6، شماره 21، زمستان 1383، صفحه 1-21

سید کمیل طیبی؛ همایون رنجبر