کلیدواژه‌ها = سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) . شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران . داده های تابلویی
تعداد مقالات: 1